ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-318

Culture has protected man against the world and, at the same time, the world against
man. [“The Philosophy of Chance”]
Kultura broniła człowieka przed światem i jednocześnie świat przed człowiekiem.
[“Filozofia przypadku”]

Related Posts

Leave a comment