ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-321

Culture is based on autonomous, and thus unprovable, values; to deprecate this
unprovability is tantamount to destroying culture. [“Science Fiction and Futurology”]
Kultura opiera się na wartościach autonomicznych, czyli niedowodliwych;
zdeprecjonować tę ich niedowodliwość to tyle, co kulturę burzyć. [“Fantastyka i
futurologia”]

Related Posts

Leave a comment