ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-323

Man is a skein of contradictions which cannot be got rid of, not even were the
ridding technologically possible. [“A Perfect Vacuum”]
Człowiek jest kłębowiskiem sprzeczności, których nie może się pozbyć nawet, gdyby się technicznie dało. [“Doskonała próżnia”]

Related Posts

Leave a comment