ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-327

Images formed out of words can never be as faithful as mathematical constructions.
Obrazy utworzone ze słów nigdy się tak nie pokrywają pewnie, jak konstrukcje
matematyczne. [“Rozprawy i szkice”]

Related Posts

Leave a comment