ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-328

The passage of historical time affects literature as wind affects fire: it blows out the
small sparks and fans the larger ones.
Upływ czasu historycznego działa na literaturę niczym wiatr na ogień: małe płomyki gasi,
a silne roznieca. [“Rozprawy i szkice”]

Related Posts

Leave a comment