ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-332

Science can be reconciled with religious doctrine, but in the long run this is of little benefit to either science or religion.

Można pogodzić naukę z doktryną religijną, ale niewiele z tego na długą metę jest korzyści ani dla nauki, ani dla religii. (1979, Byłem tym, który miał rację)

Related Posts

Leave a comment