ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-334

Happiness occurs incidentally, accidentally, and cannot be the goal of human desires.

Happiness occurs incidentally, accidentally, and cannot be the goal of human desires.

Szczęście trafia się okazjonalnie, przypadkowo i nie może być celem dążeń człowieka. (1994, Człowiek, czyli drapieżca uniwersalny?)

Related Posts

Leave a comment