ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-337

The tragedy of the twentieth century is that there was no way of carrying out a preliminary test of the theories of Karl Marx on mice.

Tragedia XX wieku polega na tym, że nie było możliwości uprzedniego sprawdzenia teorii Karola Marksa na myszach. (1995, Każda katastrofa jest możliwa, tł. z niem. W.Jaźniewicz, 2020)

Related Posts

Leave a comment