ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-338

A Wife is generally right because she is a Wife, and not because of the facts in the
case. Not for all the world, however, can the Wife be allowed to know that we observe this
Maxim. [“Fame and Fortune. Letters to Michael Kandel”]

Żona zasadniczo ma rację z uwagi na to, że jest Żoną, a nie z uwagi na to, o co
merytorycznie idzie; jednakże za żadne skarby nie Wolno dać Żonie do poznaki, że
trzymamy się właśnie tej Maksymy. [“Sława i Fortuna”]

Related Posts

Leave a comment