ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-339

There are no boundaries to poetry, only boundaries to talent. When somebody great
comes along, you’ll recognize him by his voice.

Nie ma granicy poezji, jest tylko granica talentów. Jeśli zjawi się ktoś wielki, poznacie go po głosie. (1948, Zamilkły poeta)

Related Posts

Leave a comment