ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-340

Space is not “Earth enlarged to Galactic Dimensions”. It is something qualitatively
new.

Kosmos nie jest „Ziemią powiększoną do rozmiarów Galaktyki”. To nowa jakość. (1962,
Przedmowa autora do rosyjskiego wydania „Solaris”, tł. z ros. W.Jaźniewicz, 2020)

Related Posts

Leave a comment