ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-342

A risk-free world is a world without fear – and also without boldness.
Świat bez ryzyka to świat bez strachu – ale i bez śmiałości. (1965, Przedmowa do
„Powrotu z gwiazd”, tł. z ros. W.Jaźniewicz i M.Płaza, 2009)

Related Posts

Leave a comment