ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-343

Evil generates both evil systems and systems of evil, and only in their results are the
two equal.
Zło generują zarówno systemy złe, jak i systemy złych, i tylko w skutkach są oba te
rodzaje ze sobą zrównane. (1968, „Diabeł” i arcydzieło)

Related Posts

Leave a comment