ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-346

I hadn’t realized how indifferent we’ve become to the extraordinary nowadays. [“The Investigation”]
Nie zdawałem sobie sprawy z rozmiarów, jakie osiągnęło w naszych czasach zobojętnienie na niezwykłość. [“Śledztwo”]

Related Posts

Leave a comment