ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-349

Success is more often accompanied by the pretense of splendor than by authentic
splendor.
Sukces częściej towarzyszy pozorom świetności niż świetności autentycznej. (1978,
Sukces)

Related Posts

Leave a comment