ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-350

Never be satisfied with what you’ve done. Always keep going. We find the workings of this imperative in the life of everyone who has accomplished anything. [“The Astronauts”]
Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej. Działanie tego nakazu odnajdujemy w życiu wszystkich ludzi, którzy coś osiągnęli. [“Astronauci”]

Related Posts

Leave a comment