ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-351

Only when reflected in the eyes that gaze upon them do the shapes of matter take on beauty and meaning. [“The Astronauts”]
Tylko odbijając się w oczach, które na nie patrzą, kształty materii nabierają piękna i znaczenia. [“Astronauci”]

Related Posts

Leave a comment