ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-354

In man is everything: greatness and weakness, love and cruelty, that which is limited and that which has no limits. [“The Magellan Nebula”]
W człowieku jest wszystko: wielkość i słabość, miłość i okrucieństwo, to, co ograniczone, i to, co nie ma granic. [“Obłok Magellana”]

Related Posts

Leave a comment