ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-359

The more we try to distance ourselves in thought from the present day, the more future accomplishments will fill us with reflexive objections, protest, anxiety, and distaste. [“Entry into Orbit”]
Im bardziej próbujemy oddalać się myślą od dnia dzisiejszego, tym więcej przyszłych osiągnięć napawa nas odruchowym sprzeciwem, protestem, niepokojem, niechęcią. [“Wejście na orbitę”]

Related Posts

Leave a comment