ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-360

The future will reject and demolish a great deal of what we assume today to be priceless, irreplaceable, and inviolable. [“Entry into Orbit”]
Przyszłość będzie odrzucała, niweczyła bardzo wiele z tego, co dziś mamy za bezcenne, nie do zastąpienia, nienaruszalne. [“Wejście na orbitę”]

Related Posts

Leave a comment