ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-363

Chroniclers become extremely honest when they feel that what they have to say about themselves is of monumental importance. [“His Master’s Voice”]
Pamiętnikarze posuwają jak najdalej szczerość wypowiedzi, kiedy sądzą, że to, co mogą wyjawić o sobie, jest niezmiernie ważne. [“Głos Pana”]

Related Posts

Leave a comment