ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-364

Our ability to adapt and therefore to accept everything is one of our greatest dangers. [“His Master’s Voice”]
Nasza umiejętność przystosowania i powodowanej nim akceptacji wszystkiego jest jednym z naszych największych zagrożeń. [“Głos Pana”]

Related Posts

Leave a comment